Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na platformie e-learning dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie będą udostępniane dla Państwa kursy w formie elektronicznej do samodzielnej nauki w dowolnym czasie.

W chwili obecnej udostępniony został przez Uczelniane Centrum Edukacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego kurs "Szkolenie BHP" dla pracowników oraz rozszerzenie tego kursu przeznaczone dla kadry kierowniczej.

W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie kursu "Microsoft Excel - podstawy" oraz "Microsoft Word - podstawy".

Uwaga!
Logowanie się do platformy odbywa się za pomocą pracowniczej poczty e-mail (@usz.edu.pl). Przejdź do LOGOWANIA

Po zalogowaniu się, są Państwo przekierowani do kokpitu użytkownika, aby zapisać się na kurs należy przejść na stronę główną, wybrać odpowiedni kurs i zapisać się na niego jako student.

  Dostępne kursy

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA US

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI US

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO US

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA US

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH JEDNOSTEK MIEDZYWYDZIAŁOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH US (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Akademickie Biuro Karier, ACKJ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA GŁÓWNA, STREFA KULTURY STUDENCKIEJ, UCE, WYDAWNICTWO NAUKOWE )

  SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH ADMINISTRACJI CENTRALNEJ US

  Epidemia koronawirusa w pytaniach i odpowiedziach.


  Aktualności

  Obraz Konrad Mielko
  Reset ustawień
  Napisane przez: Konrad Mielko ( Wednesday, 6 November 2019, 08:24 AM)
   

  Szanowni Państwo,

  Wszystkie testy, podejścia i nazwy zostały ustawione na nowo, zgodnie z rozporządzeniami wchodzącymi 1 października do życia.

   
  Obraz Konrad Mielko
  Drugi termin startuje 8.04.2019r. o godz. 8:00
  Napisane przez: Konrad Mielko ( Monday, 8 April 2019, 08:10 AM)
   

  Szanowni Państwo,

  informujemy wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego o drugim terminie obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się co pięć lat. Szkolenie należy zrealizować on-line w terminie od 8 do 30 kwietnia ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (208 słów)
   
  Obraz Konrad Mielko
  Pracownicy - studenci
  Napisane przez: Konrad Mielko ( Friday, 7 December 2018, 08:36 AM)
   

  Szanowni Państwo, ta platforma jest stworzona dla Was - pracowników US. Nasi studenci US i osoby z poza naszej organizacji, nie mają tu dostępu. Jest to platforma e-learningowa, służąca do nauki, Państwa podstawowy profil na tej platformie to STUDENT - proszę nie mylić ze studentami US których na co dzień uczycie i obsługujecie.

   
  Obraz Konrad Mielko
  Szkolenia są obowiązkowe.
  Napisane przez: Konrad Mielko ( Monday, 3 December 2018, 10:25 AM)
   

  Z godnie z panującymi przepisami prawa pracy, przypominamy:

  Nie zaliczenie szkolenia okresowego z BHP będzie skutkować niedopuszczeniem pracownika do pracy zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy.


   
  Obraz Konrad Mielko
  Zaliczenie kursu BHP
  Napisane przez: Konrad Mielko ( Monday, 3 December 2018, 08:42 AM)
   

  Szanowni Państwo,

  Po zakończeniu odpowiedniego testu ukazuje się Państwu wynik w punktach - to on jest wyznacznikiem zaliczenia lub nie szkolenia z BHP. Dla przypomnienia:

  • dla pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych należy uzyskać 11 punktów lub więcej
  • dla pracowników pełniących funkcje kierownicze należy uzyskać 14 punktów lub więcej
  Po zakończeniu szkolenia, czyli 19 grudnia 2018r. - UCE wystawi odpowiednie zaświadczenia.