Aktualności

Drugi termin startuje 8.04.2019r. o godz. 8:00

 
Obraz Konrad Mielko
Drugi termin startuje 8.04.2019r. o godz. 8:00
Napisane przez: Konrad Mielko ( Monday, 8 April 2019, 08:10 AM)
 

Szanowni Państwo,

informujemy wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego o drugim terminie obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się co pięć lat. Szkolenie należy zrealizować on-line w terminie od 8 do 30 kwietnia 2019 r.

Szkolenie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych (prowadzących samodzielnie zajęcia) jest obowiązkowe dla pracowników Wydziału Matematyczno-Fizycznego, Wydziału Biologii oraz WNoZ.

Szkolenie praktyczne odbędzie się 18 kwietnia 2019 w godz. 9.00 – 11.00. Szkolenie praktyczne odbędzie się w RESCUE LAB, ul. Mickiewicza 16 a, wejście E. Zapisy na szkolenie praktyczne prowadzi UCE pod numerem telefonu 4443816.

Osoby pełniące funkcje kierownicze muszą dodatkowo zapoznać się z materiałami dla kadry kierowniczej. Zaświadczenia o ukończeniu obowiązkowego okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną wydane przez UCE i przekazane do Działu Spraw Osobowych.

UWAGA! Warunkiem udziału w szkoleniu jest posiadanie adresu poczty służbowej w domenie usz.edu.pl Osoby, które nie posiadają jeszcze tego adresu proszone są o kontakt z Uczelnianym Centrum Informatycznym: pan Bartosz Krefta, bartosz.krefta@usz.edu.pl, tel. 91 4441001.

W razie pytań prosimy o kontakt: Inspektorat BHP iOP Kierownik mgr inż. Ewa Matuszczak tel. 4441196 lub UCE tel. 4443816, uce@usz.edu.pl

Z poważaniem
Dyrektor UCE
dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US